Sosyal Medya
Başlıksız Belge
BAKAN ZİYA SELÇUK' A AÇIK MEKTUP- 2
“Trafiği Daha Güvenli Okul Çevreleri” ve “Trafikte Başarılı Nesil” istemez misiniz?
Bu mektup; 
• Ülkemizin  ilk “Cumhurbaşbakanı”  Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ı da kapsar;  çünkü hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakanlık= Tüm Bakanların Başkanı makamındadır ve
•  Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da kapsar;  çünkü İçişleri Bakanıdır, Belediyeler ve Emniyet Teşkilatı onun alanındadır.
Milli Eğitim Bakanlığınızı memnuniyetle karşılayanlardan olduğumu önceki yazımda belirtmiştim Sn. eğitimci Prof. Dr. Ziya SELÇUK Hocamız.
Bugün de değerli şahsınıza, önceki yazımı destekleyen bir bildirimi sunuyorum. “Sunuyorum” kelimesini de, verdiğim değerden ötürü, size iftiharla söylemekteyim.
Randevu talebimizin gerekçesi de böyle daha iyi desteklenecektir kanaatindeyim.
İşte bildirim (6. K.yolu Trf.  Güv. Sempozyumu’ndan) :
 
Okul Yolu, Çevresi ve Servis Güvenliğinin;
Trafik Güvenliği Ortamının 
Anahtarlarından Olma Potansiyeli
 
Amaç:
Okul çevrelerinde ve yollarında yaya ve servisle ulaşımlarda yaşanan sıkıntıların, problemlerin kötü sonuçlarını sıfıra indirgemeye çalışmak kapsamında gözlem, deneyim ve öneriler sunmaktır.
 
Giriş: Okullarımız ve öğrencilerimiz; en güzel ve en önemli buluşma noktalarımızdandır. 
 
Bu eğitimhaneler; uzman ve öğretmeye, eğitmeye hazır fedakâr, birbirinden değerli insanlarımızın ve öğrenmenin, eğitilmenin, sosyalleşmenin, yönetilmenin- yönetmenin de kavranacağı, hayatın doruğuna çıkmak için ilk adımlarına başlayan öğrencilerimizin ve onların ailelerinin buluştukları yerlerdir.
 
Ulaşımlardaki sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşma çareleri uzak değildir:
Kollanıp-korunma çağlarında olan çocuklarımız çoğunluktadırlar. Onları hayata, hayatı onlara kazandırmak da biz büyüklere düşmektedir.
 
Ancak; devletin bu konuda çeşitli mevzuatlarla görev vermiş olduğu kurumlar ve başlarındaki kişilerce; -konunun önemini kavrama idraki sorunu sonucu olarak- gereken önem verilmemiştir. 
 
Devletin kendilerine vermiş olduğu dış seyahat imkânlarıyla ve veya bir şekilde dış seyahatlere gidilmesi ya gerçekleşmemiş, ya da bu konulara ilgi gösterilmediğinden; ARGE sayılabilecek görgü+bilgi artırımından da yararlanıl(a)madığından, 
 
–Sibirya gibidir; bilinir, amma gidilmez- söyleminde olduğu gibi, anılan sorunlarımız da “bilinir+yaşanır amma düzeltil(e)mez” olarak bırakılagelmiştir.
 
Başlık konusu sorunlarla gelmiş faciaların örneklerinden sunumlar, bildirinin bütününe bırakılacaktır. Ancak, körpe bedenlere ve yakınlarına çektirmiş olduğumuz pek çok facia bulunduğunu belirtmekte yarar bulunmaktadır.
 
Modern Trafik Ülkelerindeki (MTÜ) örneklere uygun yöntemlerle; yaya olarak okul-ev arasında ulaşan/ulaşacak yavrularımıza güvenli ortamlar sunmak yerine, tam tersini güvenli ortamlar sunmak yerine, tam tersini yapmakta olduğumuz, düzeltmekte çok acele etmemiz gereken sorunlardır. Maliyetinin de fazla olmadığı görülecektir.
 
Çözüm için gerekenler:
1- Okul-ev arası yollardaki kaldırımların boşaltılması:
Bilindiği gibi bu sorunumuz; hemen tüm irili ufaklı yerleşim yerlerinde ve her yaştaki yayayı, yola iten yapay engellerle doludur. 
 
Otoparklanma, dükkân-satıcı işgalleri, inşaat gibi pek çok etkenler bulunmaktadır. Çocukların bu sebeple görecekleri zarar sayısı, yetişkinlerden fazladır. 
 
Çünkü çocuklarda kendilerini bu tür ortamlarda kendilerini koruma bilinci ve deneyimi tam oturmamış ve veya arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş, koşuşturma derken, bir şekilde birden yola  inmek durumunda kalışlar, onları taşıtların önüne atmış olmaktadır.
 
Çözüm için belediyeler, mülkî âmirlikler, il/ilçe MEB (Milli Eğt. Bk.lığı) müdürleri, Ttrafik zabıtası gibi tüzel kişiliklerin işbirlikleri gerekmektedir. Koordinasyonu da mülkî âmirler sağlamalıdırlar.
 
2- Yaya Geçitleri (YG) işgallerinin sonlandırılması:
Sinyalizasyonsuz, sadece Zebra Çizgilerinin bulunduğu geçitler de kaldırımlarla benzeşen sorunlar altında bırakılmış ve bu durumları âdeta koruma altındadır.
 
Yayalar ve öğrenciler, en güvenli ve öncelikli geçiş haklarını kullanamamaktadırlar. Taşıtların önüne yani ezilmeye/çarpılmaya itilmektedirler.
Ve bunların gerçekleşme sayısının yüksekliği de hepimizin bilgilerindedir.
 
3- Kavşak köşelerinin boşaltılması ve YG edilmesi:
YG için sayılanlar, buralar için de geçerlidir. 7/24 otoparklanmalar sürmektedir. 
 
Kavşaklar;
1- Buralar, -otomatik olarak- YG statüsüne sahiptir, otopark vd sebeplerle kapatılamaz,
 
2- Buralarda; kent içi 5 m, kent dışı 10 m den fazla yakın olarak otoparklanılması yasak olan yerlerdir. Taşıt trafiğinin rahat akımı için de bu kural konmuştur.
 
3- Servislerin Tam Güvenlik Donanımlarına ve çevre trafiği içinde kuralların netleştirilmesi, uygulanabilirliğinin sağlanması:
 
• Servis Yönetmeliğimiz ve dolayısıyla servis güvenliğimiz iyileştirilmeye muhtaçtır.
 
• Servis Yönetmeliğimiz; mevcut durumuyla ve uygulamalarıyla en ilkellerden biridir.
 
• Önce doğrusunu yazmak/okumak; mevcudun olumsuzluklarını daha iyi kavratacaktır.
 
MTÜ lerdeki uygulamalar şöyledir:
1. Servislerde dış donanım:
a- Ön-arka ve yanlarda, öğrenci figürlü, sarı zeminli üçgen levha biçimi yapıştırmalar,
b- Tepesinde 4 köşesinde, dönerli siren lambaları.
2. Trafiği Çevre İçin Kurallar:
a. Servis; öğrenci bindirme-indirme sırasında bu ışıkları çalıştıracaktır.
b. Anlamı şudur: BURADA ÇEÇİCİ BİR ÖĞRENCİ GEÇİDİ OLUŞMUŞTUR!
c. DİĞER SÜRÜCÜLER, BU IŞIKLARI GÖRDÜKLERİNDE; DURMAK VE BEKLEMEK ZORUNDADIRLAR;
d. TÂ Kİ, SON OĞRENCİ DE KARŞIYA GEÇİŞİNİ TAMAMLAYANA KADAR; SERVİS TAŞITISÜRÜCÜSÜ ORAYI TERKEDEMEZ!
e. SERVİS ORAYI TERKETMEDEN/IŞIKLARINI KAPATMADAN, DİĞER TRAFİK DE HAREKET EDEMEZ!  (devamı var)
 
Anlatabiliyor muyum SAYIN BAKANIM?!
 
Randevu talebim, yerinde midir?

Facebookta paylaş   
Copyright © 2008 TasimaDunyasi.com web sitesi tüm hakları saklıdır.
Web sitemizden alınan görseller telif içermektedir. Kaynak gösterilmeden alınan resimler ve yazılar için yasal uygulama yapılacaktır.