Kentleşme, Sosyal Gelişme ve Otogarlar
Kentleşme, sanayileşme ve nüfus yoğunluğunun artması gibi etkenler, kent merkezlerinde yerleşim alanlarının daralmasına ve kentlerin fiziki sınırlar açısından genişlemesine yol açmaktadır. Tarımsal toprakların kentsel yerleşmeye açılması ve konut alanlarının gittikçe merkezden uzağa yayılması, kamu hizmetlerinin kapsamını ve ölçek boyutlarını büyütürken kentsel alanın yüzölçümünün büyümesi kent içi seyahat maliyetini de artırmaktadır. Nitekim nüfusun yoğun olduğu kentlerin bazı kesimlerinde kent içi seyahat, kentler arası seyahatten daha uzun zaman almaktadır. Bu açıdan bakılınca, kentsel ulaşım faaliyetleri ele alınarak kent içi ulaşım stratejilerinin bütüncül bir yaklaşımla gözden geçirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

 

Ulaşım, belirli bir amaç için insanların veya eşyanın bir mekandan, başka bir mekana taşınarak yer değiştirmesidir. Kentsel ulaşım, kent sınırları içinde gerçekleşen yük, yolcu, araç ve yaya hareketlerini kapsamaktadır. Kent içi ulaşım unsurları, her türlü iktisadi ve toplumsal faaliyetin yerine getirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

 

Kent, belli bir yerleşik kültüre sahip, nüfus büyüklüğü belirli bir düzeyi aşan, tarımsal nitelikli olmayan üretimin yapıldığı, uzmanlaşma ve işbölümünün yaygın olduğu yerleşim alanıdır. İş, ticaret ve konut alanları ile sanayi bölgelerinden meydana gelen kentler, birden çok merkez ve yerleşim yerinin bulunduğu, özel bir yönetim yapısına sahip olan yerlerdir.

 

Türkiye’de, kent içinde kısa mesafeli ulaşımın yoğunluğu nedeniyle, karayolu taşımacılığı ulaştırma türleri arasında ağırlığını korumaktadır. Hem mal, hem de insan ulaşımında binek taşıtların aldığı payın önemli seviyelere ulaşması, kent içi yolculuklarda özel araç kullanımının sınırlandırılmasını gündeme getirmektedir. Sosyal devlet anlayışı her bireyin hiçbir ayrımcılığa uğramadan kentsel hizmetlerden ve fiziksel çevreden aynı ölçüde yararlanabilmesini gerektirmektedir. Toplumun geniş kesimlerine hızlı, konforlu ve ucuz ulaşım hizmetlerinin sunulması, gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı yapmaktadır. Bu yönüyle toplu taşıma araçları, düşük gelirli gruplar ve engelliler açısından büyük avantajlara sahiptir. Kentin gelişimini destekleyen sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım modellerinin yerel yönetim merkezli uygulanması ve mevcut ulaşım altyapı kapasitesinin en üst düzeyde kullanılması için farklı toplu taşıma türlerinden bütünleşik biçimde yararlanılmalıdır.

 

İşte bu nedenle de Avrupa’nın birçok kentinde ve hatta dünyada otogarlar şehrin merkezindedir. Ulaşımı kolay bir bölgede ve toplu taşımanın sınırları dahilindeki alanlarda hizmet vermektedirler. Oysa bizde her 10 senede bir otogarların yerleri değişime uğramıştır. Otogarlar, Kentin gelişmeye yönelik planlamasının olduğu alanlara doğru taşınmaktadırlar. Üstelik bu taşıma işlemleri yapılırken de burayı kullanacak olan bizlere, yani otobüs işletmeleri sahiplerine hiç danışmazlar. “Biz burayı yapacağız ama içinde bu otobüs işletmecileri hizmet verecek onların da fikirlerini alalım” demezler. Kullanım alanlarını, hizmet standartlarını ve kent içi otobüs kapasitesini sormazlar. 

 

Artık kentlerimizin büyüdüğü tarla, tarım alanlarımızın talan edildiği idaresi zor olan bu büyük kentlerde, kentleşmelerin en az 50 yıllık planlarla yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Otogarları biz kullanıyoruz, dolayısıyla yerel yönetimler bizim fikirlerimize önem versinler istiyoruz.