TOFED'den Cumhurbaşkanı ve Bakanlıklara Çağrı

TOFED'den Cumhurbaşkanı ve Bakanlıklara Çağrı


Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Türkiye'yi etkisi alan koronavirüs salgını karşısında mağduriyet yaşayan karayolu taşımacılarının sesini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 3 aylık süre için 2 kritik talepte bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüse karşı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adıyla 18 Mart’ta yaptığı açıklamada; havayolunda iç hat seferlerinde KDV oranını 3 aylığına yüzde 18’den yüzde 1’e düşürdüklerini belirtti. Karayolu için herhangi bir desteğin söz konusu olmadığı açıklamanın ardından harekete geçen TOFED, Cumhurbaşkanlığına ilettiği dilekçe ile salgın nedeniyle olumsuz etkilenen karayolu taşımacılığında da KDV oranlarının yüzde 1’ düşürülmesini ve sektörün ayakta kalması için acil olarak desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“İflaslar ve işten çıkarmaların önlenmesi için”

TOFED tarafından iletilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Yüz binlerce insanın istihdam edildiği karayolu yolcu taşıma sektöründe haksız rekabetin ve meydana gelebilecek iflasların ve işten çıkarmaların önlenmesi için şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığına uygulanan yüzde 18’lik KDV diliminin havayolu sektöründe uygulandığı gibi 3 aylık süre ile yüzde 1’lik orana çekilmesi hususunu saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

Zaman tarifelerinde esneklik uygulanmalı

Sektör mensuplarının bir diğer önemli talebini de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ileten TOFED, koronavirüs nedeniyle tarifeli yolcu taşımalarında mücbir sebeple seferin yapılamayacak olması durumunda, 3 aylık süre ile uyarma ya da idari para cezası verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 57. Maddesinin 1. Fıkrasında tarifeli yolcu taşımacılarının zaman tarifesine tabi olduğu, 9. Fıkrasında “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan her sefer için taşıt tahsis edilmesi ve seferin yapılması ile mücbir sebeple seferin yapılamayacak olması halinde, bu durumun tarifede belirtilen saatten en geç 12 saat öncesinden Bakanlığa elektronik olarak bildirilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir” hükmü düzenlenmektedir. Bu hükme bağlı kalınmaksızın yolcu talebine göre sefer saatlerinde iptal veya değişiklik yapılması halinde yapılamayan sefer nedeniyle 3 aylık süre içinde sektör mensuplarına uyarma ya da idari para cezası hükmünün uygulanmaması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.”