Hak Sahipleri Platformu
Bildiğiniz gibi Büyük İstanbul Otogarı’nın devri gerçekleştiğinden bu yana yaşanan birçok belirsizlik, sektör mensuplarında kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu kafa karışıklığı yaratan konuların başında da, otogarın yapımını üstlenen ve böylesine devasa bir yapıyı İstanbul halkına armağan eden 168 hak sahibinin mevcut durumu geliyor. Bu 168 hak sahibi bundan 25 yıl önce bu otogarın yapımı için malını mülkünü sattı ve zamanın belediye yönetimiyle bir anlaşma imzaladı. Planlanan miktardan kat be kat fazla para harcayarak bu otogarı dikti, 25 yıldır da İstanbul halkına hizmet veriyor, Türkiye’de taşımacılığın kalbi bu otogarda atıyor. Şimdi bu otogar Yap-İşlet-Devret sürecinin bitmesiyle belediyeye devredildi, ki bu sürenin bitimiyle ilgili de sorunlar var ancak bu durum hali hazırda yargı sürecinde olduğu için şimdi değinmiyorum o başka bir yazının konusu olabilir. Otogarın devir işleminden sonra tapu tahsis belgesi sahiplerinin otogardaki haklarının bittiği ve belediyenin artık yazıhanedeki mevcut kiracıları muhatap alacağı söylendi. Biz burada büyük bir yanlışlık yapıldığını, bahsi geçen 168 ortağın bu binanın hak sahibi olduğunu defalarca dile getirdik. Ancak ortalıkta bir dedikodu selidir akıp gidiyor.

Biz de 168 ortak ile bir araya geldik ve hakkımızı aramak için “Hak Sahipleri Platformu”nu oluşturduk. Bu platform TOFED’in de diğer sivil toplum kuruluşlarının da itici gücü oldu. Bu gücü arkasına alan Sivil Toplum Örgütlerimizle bir araya gelerek belediye yönetimine çeşitli konularda görüşmek için başvurular gerçekleştirdik. Hatta bu hak sahipleri platformunun da her hafta Cuma günü bir araya gelerek bir fikir alışverişi yapmasına ve gelişmeler hakkında bildirilmesine karar verdik. Bu hafta da toplantımızı TOFED Genel Merkezi’nde gerçekleştirdik ve yapılan görüşmelere dair son durumu katılımcılara aktardık. Ardından da katılımcıların fikirlerini dinledik.

168 hak sahibinin de üstünde mutabık kaldığı konular var. Belediye zaten otoparktan para alıyor, otobüs çıkışlarından da para alıyor bu nedenle yazıhane kiralarını makul seviyelerde tutmalıdır. İkincisi belediye alt kiracılarla muhatap olmamalıdır, belediyenin bu otogarı işletirken muhatap alacağı isimler otogarın yapımını üstlenmiş ve 25 yıldır burada bulunan hak sahipleridir. Zaten belediye bu hak sahiplerinin kiralarını makul tutarsa hak sahipleri de alt kiracılara yüksek fiyatlar çekmezler, çekemezler. Bunu gerekirse bir anlaşma ile teminat altına alırız. Eğer bu şartlar sağlanmazsa otogardaki kafa karışıklığı devam eder ve zaten zor durumda kalmış esnafımız daha da mağdur olur. Hatta ve hatta, bizim en korktuğumuz şey de o dur ki, otogarda nahoş polisiye olaylar yaşanır. Bu tarz olayların yaşanmaması ve otogarın huzurlu bir şekilde yönetilmeye devam edilmesi için belediyenin hak sahipleri ile olumlu ilişkiler kurması gerekiyor. Yaptığımız görüşmeler ışığında şunu açıkça söyleyebilirim ki bu olumlu ilişkiler için uygun ortam zaten yaratıldı bile.